PRIVACYVERKLARING

MANNEN ZONDER MASKERS

Privacyverklaring

Mannen zonder maskers, gevestigd aan Christoffel Boumeisterlaan 18
3907 KN Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mannenzondermaskers.nl
Christoffel Boumeisterlaan 18, 3907 KN Veenendaal
+31 (0)6 24994956
Jacco van Laar is de gegevensbeschermer van Mannen zonder maskers hij is te bereiken via info@mannenzondermaskers.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Mannen zonder maskers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er op welke manier dan ook overtuigd van bent dat wij zonder toestemming van de desbetreffende ouder of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mannenzondermaskers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mannen zonder maskers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
Mannen zonder maskers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mannen zonder maskers tussen zit. Mannen zonder maskers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mannen zonder maskers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Mailadres > Bewaartermijn zolang u ingeschreven bent van de nieuwsbrief > Reden: om de nieuwsbrief te kunnen verzenden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Mannen zonder maskers verstrekt geen informatie aan derden, mits en alleen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mannen zonder maskers gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wat is een cookie? Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en tevens voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website werkt zoals deze moet werken en ze onthouden o.a. jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Tevens kun je informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, evenals het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mannen zonder maskers. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mannenzondermaskers.nl.
Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek doet en niet iemand anders, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit zodat wij jou privacy kunnen beschermen. We reageren uiteraard zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Mannen zonder maskers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mannen zonder maskers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mannenzondermaskers.nl.
Begin met chatten!
1
Hi Man, waar kan ik jou bij helpen?